Postęp w usuwaniu azbestu z terenu Polski

Cała Polska

0 %

778 / 6162 tys. ton
Województwo Lubelskie

0 %

92 / 918 tys. ton
Województwo Mazowieckie

0 %

97 / 1134 tys. ton
Obserwatorium

O projekcie

Trzydziestoletni „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” został przyjęty przez Rząd w 2002 roku. W programie tym określono zadania i wskazano odpowiedzialnych za zmierzanie do realizacji przedsięwzięcia. Ponieważ program jasno precyzuje, że obowiązek usunięcia szkodliwych materiałów spoczywa na właścicielach domów, to ustawodawca przewiduje także wsparcie pomocowe.

Masz pytania? Napisz.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości służymy udzielaniem informacji.
W pytaniach dotyczących wniosków prosimy o kontakt telefoniczny.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Województwo Lubelskie z siedzibą ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin (Administrator Danych Osobowych) moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do pozyskania kontraktu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do udostępnionych danych, ich poprawiania, uzupełniania i aktualizacji.

Regionalne Biuro Projektu

tel. (81) 537-16-30


fax. (81) 537 16 38

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3,
20-151 Lublin

Lubelskie
Bezpieczni bez azbestu

Znajdź biuro w swojej gminie

Wskaż Powiat oraz Gminę: