Źródło: https://www.bazaazbestowa.gov.pl, stan na 01.03.2018 r.