Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

W zakładce "usuń azbest - KROK PO KROKU" dostepne są aktualne obowiązujące dokumenty, a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego Zgłoszenia.

Zapraszamy do współpracy

 

Regulamin dobrowolnego przystąpienia do Projektu "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego"
Załącznik nr 1 Zgłoszenie lokalizacji
Załącznik nr 2 Zestawienie zbiorcze
Data publikacji: 15.05.2018