Usuń azbest - bezpłatnie

Uprzjemie informujemy, że podobnie jak w latach poprzednich, rozpoczynamy wsparcie mieszkańców województwa lubelskiego w ramach usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

 

Udzielamy Państwu 100% pokrycia kosztów związanych z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych nie podlegają dofinansowaniu i leżą wyłącznie po stronie właściciela nieruchomości.

usuń azbest bezpłatnie

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:

złożenie kompletnego Zgłoszenia lokalizacji wraz z wymaganymi załącznikami we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta w ściśle określonym terminie.  Nie wiesz, jak znaleźć właściwą osobę z gminy? To proste - wejdź w zakładkę Kontakt, ​wskaż powiat i gminę, po czym wyświetla się Tobie dane kontaktowe do gminnego koordynatora.

​Będąc w gminie, odnalezienie właściwej osoby również nie powinno przysporzyć kłopotu - szukaj tabliczki z naszym logo i hasłem, na której zostanie zamieszczony numer pokoju do Gminnego Koordynatora

Bezpieczni bez azbestu

 

 

Dobra rada!!
Pamiętaj, że w przypadku demontażu azbestu z dachu, jesteś zobowiązany do uzyskania stosownych pozwoleń z wydziału architektoniczno-budowlanego.

Do Zgłoszenia lokalizacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości.
W przypadku gdy przedmiotem zadania jest tylko odebranie materiałów zawierających azbest z posesji Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie jest wymagane.
Data publikacji: 18.03.2018