Wyniki

Poniżej znajdą Państwo wyniki z naborów prowadzonych w ubiegłym roku:

I z okresu 15 maja 2018 r. - 29 sierpnia 2018 r.

II z okresu 17 października 2018 r. - 30 listopada 2018 r.

Listy rankingowe z obydwu naborów zostały już przekazane do Wykonawców prac związanych z usuwaniem azbestu i Wykonawcy opracują harmonogramy dalszych prac. Nie ma już listy rezerwowej. Wszystkie osoby, które złożyły prawidłowo wypełnione Zgłoszenia lokalizacji, znajdują się na liście podstawowej.


Skorzystaj z okna wyszukiwarki, aby odnaleźć siebie po nazwisku.

Lista podstawowa

Nazwisko Imię Powiat Gmina
Socha Czesława lubartowski Michów
Dylda Halina radzyński Ulan-Majorat
Skwara Urszula łukowski Wojcieszków
Krul Edward lubartowski Lubartów
Filipek Bogdan rycki Ryki
Grabińska Krystyna bialski Piszczac
Bylina Renata radzyński Kąkolewnica
Wajszczuk Piotr radzyński Ulan-Majorat
Zabielski Mariusz radzyński Czemierniki
Słowikowska Agata radzyński Kąkolewnica
Majek Krystyna rycki Kłoczew
Krasuska Renata łukowski Łuków
Wasak Dariusz lubartowski Niedźwiada
Gryczka Barbara łukowski Stanin
Domańska-Guz Danuta radzyński Ulan-MajoratLista rezerwowa

Nazwisko Imię Powiat Gmina