◄ Powróć

Nabór wniosków - NOWE DACHY

KategoriaNabór wniosków - NOWE DACHY
Ostatni termin 29 01 2016 00:00
Okres 18 01 2016 00:00 - 29 01 2016 23:59
Miejsce Urząd Gminy

Szanowni Państwo,

informujemy, że rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych w ramach realizacji projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, których realizacja odbędzie się w 2016 r.

Zasady składania Wniosków będą odbywać się zgodnie z Uchwałą Nr LXXVI/1602/2016Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie „Regulaminu dofinansowania nowych pokryć dachowych w ramach realizacji Projektu.

Zmiany jakie zaszły w stosunku do Regulaminu z roku poprzedniego to:

- uszczegółowienie dotyczące składu komisji powołanej do oceny Wniosków na nowe pokrycia dachowe - § 7 ww. Regulaminu,

- uszczegółowienie kryteriów na podstawie której będą oceniane przedmiotowe Wnioski, w tym kryteria dochodowe, zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - § 8 ww. Regulaminu.

Nabór wniosków będzie trwać od dnia 18.01.2016 r. do dnia 29.01.2016 r.

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta, które przystąpiły do udziału w projekcie oraz na stronie:   http://www.azbest.lubelskie.pl.

 
 

Dostępne terminy

  • od 18 01 2016 do 29 01 2016

Powered by iCagenda