Przewodnik krok po kroku

Zgłoszenie lokalizacji


Pobierz dokumenty

Wypełnij czytelnie dokumenty,
potrzebujesz na to kilka minut

Co chcesz usunąć

Twój azbest może znajdować się na dachu lub na ziemi, przygotuj więc dodatkowe dokumenty
w oparciu o charakterystykę azbestu, którego chcesz się pozbyćAzbest na dachu

Jeśli planujesz usunąć azbest na dachu lub remontować dom jednocześnie wymieniając pokrycie dachowe, zgłoś się do najbliższego wydziału architektoniczno-budowalnego i złóż stosowne dokumenty.

Złóż dokumenty w wydziale architektoniczno-budowlanym, a ich kopie dołącz do Zgłoszenia lokalizacji

Azbest na posesji

Jeśli ubiegasz się o usunięcie odpadów zawierających azbest zgromadzonych na nieruchomościach po wejściu w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) – dołącz do dokumentacji oświadczenie
Pobierz oświadczenie

Dołącz wypełnione oświadczenie do Zgłoszenia lokalizacji


Złóż komplet dokumentów
w swoim urzędzie gminy/miastaRegionalne Biuro Projektu

Ewentualne
uzupełnienie
Akcept