Województwo lubelskie najszybciej pozbywa się szkodliwego azbestu

Województwo lubelskie najszybciej pozbywa się szkodliwego azbestu

 

Mieszkańcy województwa lubelskiego coraz częściej wybierają nowoczesne pokrycia dachowe, jednocześnie eliminując ze swojego terenu szkodliwy azbest. Niestety wysoki koszt demontażu, usuniecia azbestu potrafi zniechęcić nawet te osoby, które są chętne i gotowe do tego działania.
?Tu z pomocą przychodzą lokalne samorządy, które w ostatnich latach sukcesywnie wspierały mieszkańców udzielając dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska. Jednak jak dotąd największy i najskuteczniejszy mechanizm wspierania mieszkańców w eliminacji azbestu uruchomiło w 2012 roku Województwo Lubelskie. Dzięki Szwajcarsko-Polskiemu Programowi Współpracy uruchomiono projekt pn. "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".


Z Projektu skorzystać mogły:

  • osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe z terenu województwa lubelskiego, które mogą ubiegać się o dofinansowanie 100% kosztów związanych z demontażem, odbiorem oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest,
  • jednostki samorządu terytorialnego, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 85% kosztów związanych z demontażem, odbiorem oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest,
  • spółdzielnie ieszkaniowe, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 30% kosztów związanych z demontażem, odbiorem oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest.

 

Sukces, który przekroczył oczekiwania

?Ku zaskoczeniu władz województwa lubelskiego, Projekt stał się bardzo popularny, a jego wielkość spowodowała, że w ciągu ostatnich lat był to kluczowy regionalny mechanizm wspierajacy realizację polityki usuwania azbestu. W ramach Projektu usunięto ponad 78 tysięcy ton azbestu (planowana ilość 56 tysięcy), przez co na koniec Projektu osiągnięto 141% wskaźnika.
?Liczba gospodarstw, które skoczystały ze wsparcia jest również imponująca - 31 765. W tym przypadku ilość gospodarstw sięgneła niemal 200% zakładanej normy.
?Dodatkowo Projekt przyczynił się do wymiany dachów i wykonania nowych pokryć dachowych 715 osobom (325% zakładanej normy).

Rezultaty na skalę kraju

?Powyższy Projekt przyczynił się do znacznego wzrostu dynamiki w usuwaniu azbestu, prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju monitoring ilości usuniętego azbestu wskazuje, że Województwo Lubelskie zajmuje drugie miejsce z usuniętymi ponad 90 000 ton azbestu, który udało się zlokalizować.Problem, który wciąż istnieje

?Mimo znaczących sukcesów, województwo lubelskie, jak i pozostałe województwa, wciąż "gromadzi" znaczną ilość azbestu (ok 917 tys ton), co plasuje nas na drugim miejscu w kraju - zaraz po mazowieckim. Aby utrzymać dotychczasowe tempo w usuwaniu azbestu, władze województwa lubelskiego zdecydowały się na rozpoczęcie prac na potrzebny kolejnego, podobnego projektu. Tym razem wykoszystamy śrdki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Przez najbliższe dwa lata będziemy dalej zachęcać i wspierać mieszkańców w działaniach związanych z eliminacją szkodliwego azbestu z najbliższego otoczenia.

?Śledźcie zatem naszą stronę w poszukiwaniu aktualnych informacji związanych z przyjmowaniem zgłoszeń, wynikach, czy też obserwowaniu postepów prac.

?

Informacje o Projekcie szwajcarskim:
 

Budżet:                                 15 547 982 CHF (45 229 080 PLN – 52 382 794 PLN)

Źródła finansowania:          85% SPPW – 13 215 785 CHF

15% Budżet Województwa oraz Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2 333 197 CHF

Okres realizacji: 2012 r. – 2017 r.

CEL GŁÓWNY: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego województwa lubelskiego poprzez wdrożenie pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- zorganizowanie i wdrożenie systemu gospodarowania odpadami azbestowymi wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości wyrobów zawierających azbest oraz ich kontrolowanego usuwania i unieszkodliwiania,

- uzyskanie pełnej kontroli nad przepływem strumienia odpadów zawierających azbest od momentu wytworzenia do unieszkodliwienia,

- zdecydowane przyspieszenie procesu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubelskiego,

- wyeliminowanie nielegalnego składowania odpadów na „dzikich wysypiskach”,

- włączenie samorządów z terenu województwa lubelskiego w promocję działań polegających na bezpiecznym eliminowaniu azbestu ze środowiska.
?

Więcej informacji o zakońcoznym Projekcie znajdziesz w zakładce .....

 

 

 

 

 

Data publikacji: 04.04.2018