Nowy regulamin uczestnictwa. Wkrótce nowy nabór wniosków

Nowy regulamin uczestnictwa. Wkrótce nowy nabór wniosków

Chcemy się zmieniać i chcemy sprostać Państwa oczekiwaniom. Stąd decyzja o wydłużeniu okresu realizacji projektu o dwa lata oraz dodatkowe środki finansowe na zadanie związane z utylizacją azbestu. Pomożemy w ten sposób większej liczbie naszych mieszkańców w pozbyciu się uciążliwego wyrobu.

Poniżej znajdą Państwo niezbędne dokumenty - Regulamin wraz z załącznikami. Chcemy jeszcze w maju rozpocząć nowy - IV nabór wniosków. Ci, którzy z Państwa chcą, by nasze ekipy zdemontowały eternit z dachu, już dzisiaj powinni pomyśleć o jak najszybszym wystąpieniu do odpowiedniego wydziału architektoniczno-budowlanego z odpowiednim wnioskiem. Zgoda organu będzie niezbędna, abyśmy mogli zdemontować eternit z dachu. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju uzyskanie takiej zgody może się czasami wydłużyć, dlatego zachęcamy, by te formalności załatwić wcześniej.

Są też ułatwienia dla osób, które złożyły wniosek o demontaż eternitu z dachu, ale demontażu dokonały we własnym zakresie. Osoby te nie będą musiały składać nowego wniosku, wystarczy jedynie, że podpiszą oświadczenie według wzoru stanowiącego  Załącznik nr 3a do Regulaminu.

Kiedy będą prace w Waszej gminie? To częste pytanie, z którym zwracają się Państwo do nas. W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu musimy wybrać nowych wykonawców prac. W części gmin (czytaj więcej) Wykonawca został wybrany i realizuje prace. W większości gmin zmuszeni byliśmy powtórzyć postępowanie na wybór wykonawcy. Termin składania ofert mija 1 czerwca. Wierzymy, że tym razem uda nam się podpisać stosowne umowy i Wykonawcy przystąpią do prac.

Ponadto z bardzo dużą liczbą osób, które przystąpiły do projektu (do tej pory swoje wnioski złożyło ponad 21 tysięcy osób) naturalne jest, że nie będziemy mogli dotrzeć do wszystkich tak szybko, jak byśmy tego chcieli. Prace są i będą prowadzone sukcesywnie. U wszystkich osób, które w ramach dotychczasowych naborów złożyły wnioski azbest usuniemy i zutylizujemy na składowisku wyrobów niebezpiecznych. 

Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie dokumenty potrzebne, by przystąpić do projektu:

1. Regulamin dobrowolnego uczestnictwa w projekcie - tekst jednolity wraz z załącznikami;

2. Zgłoszenie lokalizacji  - załącznik nr 1 do Regulaminu (Wniosek, na podstawie którego będzie dokonywana weryfikacja);

3. Oświadczenie o braku sprzeciwu - załącznik nr 1a do Regulaminu  (ważny w przypadku demontażu eternitu z dachu).

4. Oświadczenie, że demontaż eternitu został wykonany zgodnie z rozporządzeniem (ważne, jeśli demontaż azbestu został przeprowadzony po dniu 6 maja 2004r.)

5. Oświadczenie o przekwalifikowanie zgłoszenia z dachu na ziemię - załącznik nr 3a do Regulaminu (dla osób, które złożyły Zgłoszenie lokalizacji na demontaż z dachu, ale zdjęły eternit we własnym zakresie i chcą, aby odebrać im eternit z ziemi) 

 

Data publikacji: 08.05.2020