Informacja dla osób planujących skorzystać z usługi demontażu pokrycia dachowego

Informacja dla osób planujących skorzystać z usługi demontażu pokrycia dachowego

Informujemy, że osoby planujące skorzystać z usługi wsparcia na demontaż pokrycia dachowego są zobowiązane do zgłoszenia takich prac do najbliższego wydziału architektoniczno-budowlanego zgodnie z instrukcją zawartą w zakładce "krok po kroku"

Jednocześnie zgodnie z regulaminem osoba taka jest zobowiązana przedłożyć do punktu przyjmowania zgłoszeń oświadczenie potwierdzające, że dany wydział nie wnosi sprzeciwu a tym samym potwierdza, że prace związane z demontażem mogą być wykonane zgodnie z przepisami obecnie obowiązującego prawa. 

DO POBRANIA

Oświadczenie o braku sprzeciwu

Data publikacji: 23.05.2018