Ostatni nabór wniosków na ,,NOWE DACHY’’

Szanowni Państwo,

informujemy, iż uruchamiamy ostatni już nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych w ramach Projektu ,,Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi...” których realizacja odbędzie się jeszcze w 2016 r.

Nabór wniosków na ww. zadanie zostanie przeprowadzony w terminie 8-14 września 2016 r. zgodnie z obowiązującym Regulaminem dofinansowania nowych pokryć dachowych.

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta, które przystąpiły do udziału w projekcie i zadaniu  oraz na stronie:   http://www.azbest.lubelskie.pl w zakładce ,,do pobrania”.