Uzupełniający nabór wniosków na usuwanie azbestu

Szanowni Państwo,

                Informujemy, iż w związku z posiadaniem wolnych środków na utylizację wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.

 

Nabór dotyczyć będzie jedynie wniosków od osób fizycznych i przeprowadzony zostanie na terenie powiatów podległych pod filię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Chełmie tj. powiaty: Chełmski, m. Chełm, Krasnostawski, Świdnicki, Lubelski, m. Lublin, Łęczyński, Opolski, Puławski, Włodawski

Termin naboru wniosków – 22-26 sierpnia 2016 r.

Wnioski należy składać w Urzędach Gmin.