Spotkanie z gminnymi koordynatorami Projektu

 

W dniach 29-30 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Stefczyka 3b odbyły się spotkania z gminnymi koordynatorami Projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" w których łącznie wzięło udział 129 osób.


Spotkanie prowadzone przez Pana Grzegorza Taradysia głównego specjalistę ds. administracji w Projekcie dotyczyło bieżących kwestii realizowanego Projektu, a w szczególności akcji informacyjno-promocyjnej poprzedzającej nabór wniosków na rok 2013. Termin składania wniosków we właściwych Urzędach Gminy/Miasta wyznaczono od dnia 19.11.2012 r. do dnia 18.12.2012 r.      

 

A