LISTY RANKINGOWE NOWE DACHY - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją zadania dofinansowania do nowych pokryć dachowych w ramach projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi….”

informujemy, iż Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 12 lipca 2016 r. zatwierdził gminne list rankingowe uchwałą numer CXV/2404/2016.

 

  Powyższa uchwała wraz z listami rankingowymi dostępna poniżej oraz w zakładce ,,do pobrania”.

 NOWE DACHY II - LISTY RANKINGOWE 2016 (12.07.2016 r.)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia gminnych list rankingowych

Gminne listy rankingowe wniosków o dofinansowanie na realizację nowego pokrycia dachowego