ANEKSY DO UMOWY O WSPÓŁPRACY (,,NOWE DACHY”)

Szanowni Państwo,

W związku z wydłużeniem realizacji projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi….” oraz zadania ,,Nowe dachy” informujemy, iż w dniu 27 czerwca 2016 r. zostały podpisane ze strony Województwa Lubelskiego aneksy nr 1 do umów o współpracy dla Gmin które były zainteresowane dalszą współpracą w ramach realizacji ww. zadania.

Aneksy zostaną przekazane Partnerom zadania za pośrednictwem Lokalnych Biur Projektu bądź pocztą.