NOWE DACHY DLA POSZKODOWANYCH W NAWAŁNICACH

Mając na uwadze ostatnie wydarzenia, związane z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi oraz poczynionymi przez nie szkodami, Zarząd Województwa Lubelskiego wychodzi z inicjatywą pomocy najuboższym poszkodowanym, którzy posiadają zniszczone pokrycia dachowe na budynkach mieszkalnych i ogłasza nabór wniosków na nowe pokrycia dachowe w niżej wymienionych gminach województwa lubelskiego:

- Bychawa,

- Gościeradów,

- Kraśnik,

- Modliborzyce,

- Potok Wielki,

- Szastarka,

- Trzydnik Duży,

- Wilkołaz,

- Zakrzew,

- Zakrzówek.

Jednorazowa pomoc rzeczowa nie może przekroczyć 200m2 blachodachówki, tyle samo folii paroprzepuszczalnej oraz gąsiorów kalenicowych w ilości do 50 mb. na jeden dach.

Warunkiem otrzymania pomocy rzeczowej jest posiadanie, przed wystąpieniem szkód, pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wykonanego z materiałów zawierających azbest (eternit) oraz spełnienie kryterium dochodowego zgodnie z obowiązującym regulaminem zadania  ,,Nowe dachy”.

Wnioski można składać w Urzędach Gmin wymienionych na wstępie do 4 lipca br. Dostawy materiałów będą realizowane od około 11 lipca br. do maksymalnie 10 września.

Więcej szczegółów w zakładce "Do pobrania", gdzie dostępna jest między innymi pełna treść regulaminu oraz wzór wniosku, jak również  pod numerami telefonów Regionalnego Biura i Lokalnych Biur Projektu zakładka ,,Kontakt”.