Dostawy blachodawchówki - Aneksy

Szanowni Państwo.

W związku z przedłużeniem realizacji projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami…” . do 31.12.2016 r. informujemy iż istnieje możliwość zawarcia aneksu do umowy o współpracy odnośnie realizacji zadania ,, Nowe pokrycia dachowe”.

Aneks wydłuża realizację zadania do 31 grudnia 2016 r. co w praktyce przekłada się na wydłużenie terminu dostaw blachodachówki do połowy września 2016 r. Wszystkie zainteresowane Samorządy które planuję realizować zadanie po terminie 30 czerwca 2016 r. (obowiązująca data zakończenia zadania) prosimy o jednostronne podpisanie ww. aneksu w 3 egzemplarzach i odesłanie go na adres Regionalnego Biura Projektu w Lublinie.

Aneks jest dostępny na stronie internetowej w zakładce ,,do pobrania”.