II Etap realizacji usługi 2016

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia realizacji II etapu prac utylizacji azbestu w ramach Projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, poniżej przedstawiamy osoby do kontaktu dla gmin z poszczególnych powiatów.

II Etap realizacji usługi odbywać się będzie od 1 czerwca do 31 października 2016 r.

 

  II Etap Wykonawcy 2016