NOWE DACHY - Nabór uzupełniający wniosków

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z wydłużeniem czasu trwania Projektu ,,Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi...”, planujemy uruchomić kolejny nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych, których realizacja odbędzie się jeszcze w 2016 r.

Nabór wniosków na ww. zadanie zostanie przeprowadzony w terminie 6-10 czerwca 2016 r. zgodnie z obowiązującym Regulaminem dofinansowania nowych pokryć dachowych.

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta, które przystąpiły do udziału w projekcie i zadaniu  oraz na stronie:  http://www.azbest.lubelskie.pl w zakładce ,,do pobrania”.