Listy rankingowe "NOWE DACHY" 2016

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją zadania dofinansowania do nowych pokryć dachowych w ramach projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi….”

informujemy iż Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 1 marca 2016 r.zatwierdził gminne list rankingowe uchwałą numer LXXXVII/1782/2016.

Powyższa uchwała wraz z listami rankingowymi dostępna jest w zakładce ,,do pobrania”.