Pierwsze umowy na usunięcie azbestu podpisane

19 grudnia 2012 r. w Lublinie, odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania"

Umowy na usługi demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, 14 sierpnia br. podpisali przedstawiciele samorządu z wykonawcami wyłonionymi w poszczególnych powiatach.

 Umowy na usługi demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, 14 sierpnia br. podpisali przedstawiciele samorządu z wykonawcami wyłonionymi w poszczególnych powiatach. Umowę w imieniu Samorządu Województwa Lubelskiego podpisali marszałek Krzysztof Hetman i wicemarszałek Sławomir Sosnowski oraz osoby reprezentujące poszczególnych wykonawców.

Na terenie województwa lubelskiego wykonawcami zadania są:

  • P.P.H.U. WAGRA, Wyżnica Kolonia 94, 23-251 Dzierzkowice - realizująca zadanie na terenie powiatu opolskiego, kraśnickiego oraz janowskiego,
  • KAN-POL PPHU Iwona Łosiewicz, ul. Unicka 4/320, 20-950 Lublin - realizująca zadanie na terenie powiatu lubelskiego oraz miasta Lublin
  • LUB-EKO-PLUS Wiesław Łukasik, ul. Metalurgiczna 17 c, 20-234 Lublin - realizująca zadanie na terenie powiatu radzyńskiego, parczewskiego oraz włodawskiego
  • Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX" Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom, realizującą zadanie na terenie powiatu łukowskiego, ryckiego oraz puławskiego.
  • Zakład Gospodarki Komunalnej, „GRONEKO" s.c. Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, który będzie realizował zadanie na terenie powiatu bialskiego oraz miasta Biała Podlaska.

W ramach podpisanych umów wykonawcy są zobowiązani do demontażu transportu oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i samorządów położonych na terenie województwa lubelskiego w 2012 roku.
Podpisane umowy gwarantują w roku 2012 utylizację około 3 600 ton wyrobów zawierających azbest, w tym ok. 1 900 ton to demontaż i utylizacja eternitowych pokryć dachowych z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych, pozostała część ok. 1 700 ton to utylizacja wyrobów azbestowych już zdemontowanych i zalegających na działkach gruntowych.
Obecnie wykonawcy w porozumienie z mieszkańcami, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie sporządzają harmonogramy prac celem ustalenia optymalnych dla obu stron terminów przeprowadzenia inwestycji.
27 sierpnia br. na terenu powiatu kraśnickiego przeprowadzono pierwsze prace w ramach realizacji projektu, polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów azbestowych. Niestety nie we wszystkich regionach województwa lubelskiego w 2012 r. będzie realizowana inwestycja. W powiatach lubartowskim, łęczyńskim, świdnickim, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, zamojskim, biłgorajskim, tomaszowskim oraz na terenie miasta Chełm nie rozstrzygnięto postępowania przetargowego ze względu brak oferty wykonawców chcących realizować inwestycję w tych regionach lub zgłoszenie się firm, które nie spełniały warunków przetargowych.

Jeszcze w tym roku Samorząd Województwa Lubelskiego zamierza przeprowadzić kolejny nabór wniosków na zadanie w ramach projektu, które będzie realizowane w 2013 r. Zakontraktowane środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na 2013 rok to ponad 9 mln zł.