I Etap realizacji usługi utylizacji azbestu w 2016 roku

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniach 3-4 marca 2016 r. zostały podpisane trzy umowy na realizację zadania dotyczącego usuwania wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z terenu Województwa Lubelskiego w 2016 r.

 Niniejsze umowy obejmują swoim zakresem zamówienia uzupełniające w stosunku do umowy podpisanej na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (zarządzanych, użytkowanych) do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i samorządów położonych na terenie Województwa Lubelskiego, w 2015 roku”.

 

Zamówienia uzupełniające są I Etapem realizacji usługi w 2016 r. i obejmować będą najpilniejsze demontaże/odbiory w okresie marzec-maj.

Umowy zostały podpisane z firmami:

  • Firma: Toensmeier Wschód Sp. z.o.o., ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom

Realizacja na obszarze powiatów: bialski, miasto Biała Podlaska, radzyński, lubartowski, parczewski, rycki, łukowski

Telefon kontaktowy dla powiatów bialski, miasto Biała Podlaska, radzyński, parczewski, lubartowski: Sebastian Kołodziej 607 269 110, (41) 346 51 87 (wew. 18)

Telefon kontaktowy dla powiatów rycki, łukowski: Artur Jaromin 668 103 966

 

  •  Firma: GRESBUD Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 20-827 Lublin

Realizacja na obszarze powiatów: lubelski, chełmski, łęczyński, świdnicki, miasto Lublin, miasto Chełm, opolski, puławski, włodawski, krasnostawski

Telefon kontaktowy: Agnieszka Ludian 780-009-260, Iga Nowak (81) 444-15-45 wew. 14

 

  • Firma: Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.,Dobrów 8, 28-142 Tuczępy

Realizacja na obszarze powiatów: zamojski, miasto Zamość, biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, janowski, kraśnicki

Telefon kontaktowy dla powiatów Hrubieszowski, zamojski, m. Zamość, tomaszowski: Monika Sojda, Katarzyna Król oraz Anna Fidala (41) 260 50 50

Telefon kontaktowy dla powiatów Janowski, Kraśnicki, Biłgorajski: Angelika Kuśmierz 664-473-690

 

II Etap realizacji usługi będzie odbywać się od czerwca do października 2016 r. i obejmować będzie wszystkie pozostałe złożone wnioski do realizacji w okresie czerwiec-październik.

 

Informujemy ponadto, iż firma będzie kontaktować się z beneficjentami w celu umówienia na realizację usługi.