Nabór wniosków na rok 2016

Bez tytułuSzanowni Państwo, informujemy, że ruszył ostatni nabór wniosków na usunięcie wyrobów oraz odpadów azbestowych w ramach realizacji projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

 Zasady składania Wniosków pozostają bez zmian stosunku do zeszłego roku. Nabór wniosków będzie trwać od dnia 02.11.2015 r. do dnia 27.11.2015 r.

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta, które przystąpiły do udziału w projekcie oraz na stronie:  http://www.azbest.lubelskie.pl.