Przedłużenie realizacji projektu oraz dodatkowy nabór wniosków

Szanowni Państwo.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Zarząd Województwa Lubelskiego zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Instytucja pośrednicząca) aneks do umowy w sprawie realizacji Projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego...”, który przedłuża realizacje projektu o kolejne 6 miesięcy tj. do 31.12.2016r.

 

Daje nam to możliwość przeprowadzenia w roku przyszłym pełnej realizacji prac polegających na usuwaniu odpadów i wyrobów zawierających azbest na terenie całego województwa lubelskiego z terminem realizacji do końca września 2016

W związku z powyższym w roku bieżącym w dniach od 2 do 27 listopada zostanie przeprowadzony NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE ODPADÓW I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYH AZBEST.

W najbliższym czasie planujemy zorganizowanie spotkania z Gminnymi Koordynatorami Projektu, którego celem będzie przedstawienie aktualnego zaawansowania projektu oraz omówienie najbliższego naboru wniosków

 

O szczegółach poinformujemy Państwa wkrótce.

 

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać we właściwych Urzędach Gminy/Miasta które przystąpiły i biorą udział w projekcie oraz na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl