Nabór uzupełniający wniosków - USUWANIE AZBESTU

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z posiadaniem niewykorzystanych środków na utylizację wyrobów azbestowych przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

 

 

Nabór odbędzie się w dniach 22-26.06.2015 r. 

 W związku z klasyfikacją wydatkowanych środków powyższy nabór dotyczy jedynie wniosków na demontaże.