Nabór uzupełniający wniosków - NOWE DACHY

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania dofinansowania do nowych pokryć dachowych w ramach projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi...” informuję, iż po weryfikacji wniosków zebranych w  pierwszym naborze i zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Lubelskiego gminnych list rankingowych posiadamy wolne ilości blachodachówki, folii i gąsiorów do wykorzystania przez zainteresowane gminy.

 

 

Nabór wniosków na ww. zadanie zostanie przeprowadzony w dniach 29.06-10.07.2015 r. zgodnie z obowiązującym Regulaminem dofinansowania nowych pokryć dachowych.