Listy rankingowe - NOWE DACHY

Szanowni Państwo,

w załączeniu uchwała w sprawie zatwierdzenia gminnych list rankingowych wniosków wyłonionych do dofinansowania nowego pokrycia dachowego w ramach realizacji projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” finansowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – w roku 2015

Uchwała w sprawie zatwierdzenia gminnych list rankingowych

Gminne listy rankingowe wniosków o dofinansowanie na realizację nowego pokrycia dachowego