Możliwość pdpisania umów o współpracy

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż wciąż istnieje możliwość zawarcia umowy o współpracy i realizacji zadania: ,,dofinansowanie do nowych pokryć dachowych‘’ w ramach Projektu pn: ,,Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego…”.

 Serdecznie zapraszamy wszystkie gminy, które nie zdecydowały się na współpracę przy realizacji tego zadania we wcześniejszym terminie.

Nabór gmin poprzez składanie jednostronnie podpisanych umów o współpracy odbywa się odbywał w sposób ciągły. Termin naboru wniosków zostanie Państwu podany w najbliższym czasie.