Podpisanie umów na usuwanie azbestu w woj. lubelskim – I Etap

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w dniu 11.03.2015 r. zostały podpisane trzy umowy na realizację zadania dotyczącego usuwania wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z terenu Województwa Lubelskiego w 2015 r.

Niniejsze umowy obejmują swoim zakresem zamówienia uzupełniające w stosunku do umowy podpisanej na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (zarządzanych, użytkowanych) do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i samorządów położonych na terenie Województwa Lubelskiego, w 2014 roku”.

Zamówienia uzupełniające są I Etapem realizacji usługi w 2015 r. i obejmować będą najpilniejsze demontaże/odbiory w okresie marzec-maj.

II Etap realizacji usługi będzie odbywać się od czerwca do października 2015 r. i obejmować będzie wszystkie pozostałe złożone wnioski do realizacji.

 

Umowy zostały podpisane z firmą:

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

Dobrów 8,

28-412 Tuczępy

 

Uwaga Beneficjenci:

Istnieje jeszcze możliwość realizacji usługi w okresie marzec-maj 2015 r. W celu wyrażenia takiej chęci należy skontaktować się z gminnym koordynatorem projektu.

Informujemy ponadto, iż firma sama będzie kontaktować się z beneficjentami w celu umówienia na realizację usługi, natomiast osoby do kontaktu z firmą zostaną podane w najbliższym czasie.

 

OSOBY DO KONTAKTU Z FIRMĄ W SPRAWIE UMAWIANIA NA UTYLIZACJĘ AZBESTU (ETAP I)