Umowy o współpracy - nabór uzupełniający

Szanowni Państwo,

w związku z dużym zainteresowaniem realizacją zadania: ,,Dofinansowanie do nowych pokryć dachowych‘’ w ramach projektu pn:,, Pilotażowy…” ogłaszamy nabór dla zainteresowanych gmin które nie zdecydowały się na współpracę przy realizacji tego zadania we wcześniejszym terminie.

 

Nabór gmin poprzez składanie jednostronnie podpisanych umów o współpracy rozpoczyna się od 5 marca 2015 roku i będzie się odbywał w sposób ciągły. Gminy z którymi zostaną zawarte ww. umowy zostaną umieszczone na liści rezerwowej według daty wpływu do Regionalnego Biura Projektu. Niewykorzystane w pierwszym naborze ilości rozdysponowanej blachodachówki będą przekazywane gminom kolejno z listy rezerwowej. Termin naboru wniosków zostanie Państwu podany w momencie uzyskania przez nas powyższej informacji o niewykorzystanej ilości blachy.