Umowa o współpracy

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji nowego zadania w Projekcie pt. ,,Nowe Dachy” uprzejmie informujemy, iż do dnia 16 lutego 2015 r. będziemy zbierać umowy o współpracy (dofinansowania nowych pokryć dachowych) - dotyczy to samorządów które są zaineresowane uczestnictwem w tej części zadania projektu.

 Wzór umowy oraz regulamin uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl w zakładce do pobrania. Umowę o współpracy należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, wypełniając część  dotyczącą ,,Partnera” zadania. Uzupełnione i podpisane jednostronnie umowy należy przesłać do Regionalnego Biura Projektu w Lublinie, ul Czechowska 19, 20-072 Lublin do 16 lutego 2015 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż do dnia 27 lutego 2015 r. otrzymają Państwo informację o ilościach blachy przeznaczonych dla każdej gminy.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny bądź e-mail’owy z odpowiednim Lokalnym Biurem Projektu.