Informacja ze spotkania z gminnymi koordynatorami Projektu

W dniach 26-27 stycznia 2015 r.  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Czechowskiej 19 odbyły się spotkania z gminnymi koordynatorami Projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" w których łącznie wzięło udział 173 osoby.

Spotkanie prowadzone przez Pana Dyrektora Grzegorza Taradysia dotyczyło bieżących kwestii realizowanego Projektu oraz nowego zadania w projekcie pn. „NOWE DACHY”.

W załączeniu prezentacja przygotowana na spotkanie (POBIERZ).