Spotkanie informacyjne - Nowe pokrycia dachowe

Szanowni Państwo.

Przekazujemy Państwu nową wersję „Regulaminu dofinansowania nowych pokryć dachowych w ramach realizacji Projektu pt. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” zaktualizowanego w związku z doświadczeniami zdobytymi w trakcie realizacji pilotażowego dofinansowania nowych pokryć dachowych w roku 2014.

 Do dnia 19 stycznia 2015r. oczekujemy na Państwa zgłoszenia udziału w spotkaniach podsumowujących pilotażową realizację dofinansowania nowych pokryć dachowych, które odbędą się 26 lub 27 stycznia br. - w zależności od stopnia zainteresowania i ilości zgłoszeń. Dokładny termin i godzina spotkania dla poszczególnych gmin zostanie Państwu podany 20 stycznia. W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele gmin, które realizowały pilotaż, co umożliwi Państwu poznanie realizacji tego zadania od strony praktycznej. Zgłoszenia prosimy kierować do odpowiedniego Lokalnego Biura Projektu, podając preferowaną datę spotkania, liczbę (maksymalnie dwie) oraz imiona i nazwiska osób, które wezmą udział w spotkaniu. Mile widziany będzie udział osób decyzyjnych z Państwa gminy.

Kolejnym krokiem realizacji nowych pokryć dachowych w ramach naszego Projektu będzie zebranie deklaracji gmin zainteresowanych udziałem w tym zadaniu a następnie podpisanie umów o współpracy. O terminie zbierania deklaracji oraz podpisywaniu umów będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Poniżej udostępniamy państwu regulamin, wniosek oraz wzór umowy o współpracy.