Nabór wniosków na rok 2015

Szanowni Państwo,

przed nami czwarty nabór wniosków do Projektu pn.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

 

Nabór wniosków będzie trwać od dnia 03.11.2014 r. do dnia 28.11.2014 r. Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać we właściwych Urzędach Gminy/Miasta które przystąpiły i biorą udział w projekcie oraz na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Lubelskiego, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, REGON 431028631
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wdrażania projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowym na terenie województwa lubelskiego wzmocniony spranym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”,
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Wszystkie powyższe informacje uzyskają Państwo także u właściwego gminnego koordynatora projektu, w szczególności w chwili składania wniosku.