Spotkanie z gminnymi koordynatorami projektu - wrzesień 2014

W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa regulaminu dofinansowania nowych pokryć dachowych oraz w celu przedstawienia dotychczasowego stanu realizacji Projektu planujemy w dniach 22-24 września spotkania z gminnymi koordynatorami na temat bieżącej realizacji projektu, planowanego najbliższego naboru wniosków, regulaminu dofinansowania nowych pokryć dachowych, formularzy wniosków i załączników.

 Spotkania odbędą się w budynku przy Czechowskiej 19 sala konferencyjna  nr 100 na I piętrze.

Podczas spotkań koordynatorzy otrzymają materiały informacyjno-promocyjne.