Regulamin dofinansowania nowych pokryć dachowych

Szanowni Państwo.

Z przyjemnością przekazujemy informację, iż dobiegły końca prace nad ostatecznym kształtem „Regulaminu dofinansowania nowych pokryć dachowych w ramach realizacji Projektu pt. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.

 Regulamin w obecnym kształcie został zaakceptowany przez Stronę Szwajcarską, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Władzę Wdrażającą Programy Europejskie.

Kolejnym krokiem realizacji nowych pokryć dachowych w ramach naszego Projektu będzie zebranie deklaracji Gmin zainteresowanych udziałem w tym zadaniu a następnie podpisanie umów o współpracy. O terminie zbierania deklaracji oraz podpisywaniu umów będziemy Państwa informowali na bieżąco. Przewidywany termin naboru wniosków to miesiąc luty 2015r. a ich realizacja rozpocznie się w II kwartale 2015r.

Jednocześnie w tym roku planujemy przeprowadzenie pilotażu tego zadania. Ze względu na krótkie termin i ograniczenia z tego wynikające, pilotaż przeprowadzimy na terenie kilku gmin w niewielkim zakresie. Zainteresowane wzięciem udziału w pilotażu w roku bieżącym gminy prosimy o kontakt telefoniczny.

Poniżej udostępniamy państwu regulamin, wniosek oraz wzór umowy o współpracy.