Drugi nabór uzupełniający na utylizację azbestu !

Szanowni Państwo,

    Informujemy, iż w związku z posiadaniem środków na utylizację wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.

Czytaj więcej...

ANEKSY DO UMOWY O WSPÓŁPRACY (,,NOWE DACHY”)

Szanowni Państwo,

W związku z wydłużeniem realizacji projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi….” oraz zadania ,,Nowe dachy” informujemy, iż w dniu 27 czerwca 2016 r. zostały podpisane ze strony Województwa Lubelskiego aneksy nr 1 do umów o współpracy dla Gmin które były zainteresowane dalszą współpracą w ramach realizacji ww. zadania.

Aneksy zostaną przekazane Partnerom zadania za pośrednictwem Lokalnych Biur Projektu bądź pocztą.

NOWE DACHY DLA POSZKODOWANYCH W NAWAŁNICACH

Mając na uwadze ostatnie wydarzenia, związane z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi oraz poczynionymi przez nie szkodami, Zarząd Województwa Lubelskiego wychodzi z inicjatywą pomocy najuboższym poszkodowanym, którzy posiadają zniszczone pokrycia dachowe na budynkach mieszkalnych i ogłasza nabór wniosków na nowe pokrycia dachowe w niżej wymienionych gminach województwa lubelskiego:

Czytaj więcej...

Dostawy blachodawchówki - Aneksy

Szanowni Państwo.

W związku z przedłużeniem realizacji projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami…” . do 31.12.2016 r. informujemy iż istnieje możliwość zawarcia aneksu do umowy o współpracy odnośnie realizacji zadania ,, Nowe pokrycia dachowe”.

Czytaj więcej...

Podkategorie