NOWE DACHY DLA POSZKODOWANYCH W NAWAŁNICACH

Mając na uwadze ostatnie wydarzenia, związane z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi oraz poczynionymi przez nie szkodami, Zarząd Województwa Lubelskiego wychodzi z inicjatywą pomocy najuboższym poszkodowanym, którzy posiadają zniszczone pokrycia dachowe na budynkach mieszkalnych i ogłasza nabór wniosków na nowe pokrycia dachowe w niżej wymienionych gminach województwa lubelskiego:

Czytaj więcej...

Dostawy blachodawchówki - Aneksy

Szanowni Państwo.

W związku z przedłużeniem realizacji projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami…” . do 31.12.2016 r. informujemy iż istnieje możliwość zawarcia aneksu do umowy o współpracy odnośnie realizacji zadania ,, Nowe pokrycia dachowe”.

Czytaj więcej...

II Etap realizacji usługi 2016

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia realizacji II etapu prac utylizacji azbestu w ramach Projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, poniżej przedstawiamy osoby do kontaktu dla gmin z poszczególnych powiatów.

II Etap realizacji usługi odbywać się będzie od 1 czerwca do 31 października 2016 r.

 

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert dotyczące usługi na tłumaczenia w ramach projektu

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert na usługę tłumaczenia. Usługa tłumaczenia realizowana jest na potrzeby projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” ”, realizowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Czytaj więcej...

Podkategorie