Województwo Lubelskie szuka wykonawców

Regionalne Biuro Projektu uruchomiło procedurę przetargową na realizację zadania „Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (zarządzanych, użytkowanych) należących do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i samorządów położonych na terenie Województwa Lubelskiego w 2013 r."

Czytaj więcej...

Uzupełniający nabór wniosków na 2013r.

Regionalne Biuro Projektu w Lublinie informuje, że w marcu rozpocznie się uzupełniający nabór wniosków na 2013 r. do Projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania,", realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Realizacja projektu obejmuje działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów azbestowych.

Czytaj więcej...

Konferencja inaugurująca projekt

19 grudnia 2012 r. w Lublinie, odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania", którego głównym założeniem jest poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców naszego regionu.

Czytaj więcej...

Rozpoczął się nabór wniosków na rok 2013

Rozpoczął się drugi nabór wniosków do Projektu pn.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Czytaj więcej...

Podkategorie