Dostawy blachodachówki dla naboru uzupełniającego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 lipca 2016 roku zawarta została umowa na dostawę blachodachówki, folii paroprzepuszczalnej oraz gąsiorów kalenicowych w ramach realizacji zadania „NOWE DACHY” dla najuboższych beneficjentów projektu.

Czytaj więcej...

LISTY RANKINGOWE NOWE DACHY - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją zadania dofinansowania do nowych pokryć dachowych w ramach projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi….”

informujemy, iż Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 12 lipca 2016 r. zatwierdził gminne list rankingowe uchwałą numer CXV/2404/2016.

 

Czytaj więcej...

Drugi nabór uzupełniający na utylizację azbestu !

Szanowni Państwo,

    Informujemy, iż w związku z posiadaniem środków na utylizację wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.

Czytaj więcej...

ANEKSY DO UMOWY O WSPÓŁPRACY (,,NOWE DACHY”)

Szanowni Państwo,

W związku z wydłużeniem realizacji projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi….” oraz zadania ,,Nowe dachy” informujemy, iż w dniu 27 czerwca 2016 r. zostały podpisane ze strony Województwa Lubelskiego aneksy nr 1 do umów o współpracy dla Gmin które były zainteresowane dalszą współpracą w ramach realizacji ww. zadania.

Aneksy zostaną przekazane Partnerom zadania za pośrednictwem Lokalnych Biur Projektu bądź pocztą.

Podkategorie