Nabór wniosków JST - Przedłużony termin składania wniosków

Szanowni Państwo,

W związku z wyborami samorządowymi oraz licznymi zmianami w jednostkach samorządu terytorialnego, wnioski dla tych jednostek będą przyjmowane do 19.12.2014 r. w Regionalnym Biurze Projektu znajdującym się przy ulicy Czechowskiej 19 w Lublinie.

Nabór wniosków na rok 2015

Szanowni Państwo,

przed nami czwarty nabór wniosków do Projektu pn.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie części wkładu własnego Województwa

Dofinansowanie części wkładu własnego Województwa Lubelskiego na wykonanie zadania pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w roku 2014.

Czytaj więcej...

Spotkanie z gminnymi koordynatorami projektu - wrzesień 2014

W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa regulaminu dofinansowania nowych pokryć dachowych oraz w celu przedstawienia dotychczasowego stanu realizacji Projektu planujemy w dniach 22-24 września spotkania z gminnymi koordynatorami na temat bieżącej realizacji projektu, planowanego najbliższego naboru wniosków, regulaminu dofinansowania nowych pokryć dachowych, formularzy wniosków i załączników.

Czytaj więcej...

Podkategorie