Konkurs fotograficzny!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa będące Instytucją Pośredniczącą dla naszego Projektu w dniu 15.07.2015r. ogłosiło Konkurs Fotograficzny pn. „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE” z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania. 

Więcej informacji na temat udziału w konkursie znajduje się na stronie internetowej  

http://cppc.gov.pl/sppw-konkurs-fotograficzny-swiss-contribution-project-your-future/  oraz na portalu www.facebook.com/sppw.fotokonkurs.

Nabór uzupełniający wniosków - NOWE DACHY

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania dofinansowania do nowych pokryć dachowych w ramach projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi...” informuję, iż po weryfikacji wniosków zebranych w  pierwszym naborze i zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Lubelskiego gminnych list rankingowych posiadamy wolne ilości blachodachówki, folii i gąsiorów do wykorzystania przez zainteresowane gminy.

 

Czytaj więcej...

Nabór uzupełniający wniosków - USUWANIE AZBESTU

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z posiadaniem niewykorzystanych środków na utylizację wyrobów azbestowych przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

 

Czytaj więcej...

Listy rankingowe - NOWE DACHY

Szanowni Państwo,

w załączeniu uchwała w sprawie zatwierdzenia gminnych list rankingowych wniosków wyłonionych do dofinansowania nowego pokrycia dachowego w ramach realizacji projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” finansowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – w roku 2015

Czytaj więcej...

Podkategorie