Nabór uzupełniający wniosków - NOWE DACHY

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania dofinansowania do nowych pokryć dachowych w ramach projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi...” informuję, iż po weryfikacji wniosków zebranych w  pierwszym naborze i zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Lubelskiego gminnych list rankingowych posiadamy wolne ilości blachodachówki, folii i gąsiorów do wykorzystania przez zainteresowane gminy.

 

Czytaj więcej...

Nabór uzupełniający wniosków - USUWANIE AZBESTU

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z posiadaniem niewykorzystanych środków na utylizację wyrobów azbestowych przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

 

Czytaj więcej...

Listy rankingowe - NOWE DACHY

Szanowni Państwo,

w załączeniu uchwała w sprawie zatwierdzenia gminnych list rankingowych wniosków wyłonionych do dofinansowania nowego pokrycia dachowego w ramach realizacji projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” finansowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – w roku 2015

Czytaj więcej...

Możliwość pdpisania umów o współpracy

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż wciąż istnieje możliwość zawarcia umowy o współpracy i realizacji zadania: ,,dofinansowanie do nowych pokryć dachowych‘’ w ramach Projektu pn: ,,Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego…”.

Czytaj więcej...

Podkategorie