Listy rankingowe - NOWE DACHY

Szanowni Państwo,

w załączeniu uchwała w sprawie zatwierdzenia gminnych list rankingowych wniosków wyłonionych do dofinansowania nowego pokrycia dachowego w ramach realizacji projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” finansowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – w roku 2015

Czytaj więcej...

Możliwość pdpisania umów o współpracy

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż wciąż istnieje możliwość zawarcia umowy o współpracy i realizacji zadania: ,,dofinansowanie do nowych pokryć dachowych‘’ w ramach Projektu pn: ,,Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego…”.

Czytaj więcej...

II Etap realizacji usługi utylizacji azbestu

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia realizacji II etapu prac utylizacji azbestu w ramach Projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, poniżej przedstawiamy osoby do kontaktu dla gmin z poszczególnych powiatów.

Czytaj więcej...

Podpisanie umów na usuwanie azbestu w woj. lubelskim – I Etap

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w dniu 11.03.2015 r. zostały podpisane trzy umowy na realizację zadania dotyczącego usuwania wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z terenu Województwa Lubelskiego w 2015 r.

Czytaj więcej...

Podkategorie