Umowa z wykonawcą zadania "NOWE DACHY"

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 lipca 2015 roku zawarta została umowa na dostawę blachodachówki, folii paroprzepuszczalnej oraz gąsiorów kalenicowych w ramach realizacji zadania „NOWE DACHY” dla najuboższych beneficjentów projektu.

Czytaj więcej...

Konkurs fotograficzny!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa będące Instytucją Pośredniczącą dla naszego Projektu w dniu 15.07.2015r. ogłosiło Konkurs Fotograficzny pn. „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE” z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania. 

Więcej informacji na temat udziału w konkursie znajduje się na stronie internetowej  

http://cppc.gov.pl/sppw-konkurs-fotograficzny-swiss-contribution-project-your-future/  oraz na portalu www.facebook.com/sppw.fotokonkurs.

Nabór uzupełniający wniosków - NOWE DACHY

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania dofinansowania do nowych pokryć dachowych w ramach projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi...” informuję, iż po weryfikacji wniosków zebranych w  pierwszym naborze i zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Lubelskiego gminnych list rankingowych posiadamy wolne ilości blachodachówki, folii i gąsiorów do wykorzystania przez zainteresowane gminy.

 

Czytaj więcej...

Nabór uzupełniający wniosków - USUWANIE AZBESTU

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z posiadaniem niewykorzystanych środków na utylizację wyrobów azbestowych przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

 

Czytaj więcej...

Podkategorie