Wydłużenie terminu dostaw blachodachówki

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 marca 2016 roku został podpisany aneks do umowy z dnia 21 lipca 2015 r. na realizację sprzedaży oraz dostawy blachodachówki, folii paroprzepuszczalnej i gąsiorów kalenicowych w ramach realizacji zadania „NOWE DACHY”.

Czytaj więcej...

Nabór uzupełniający wniosków na usuwanie azbestu - 2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z posiadaniem niewykorzystanych środków na utylizację wyrobów azbestowych przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.

Czytaj więcej...

Listy rankingowe "NOWE DACHY" 2016

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją zadania dofinansowania do nowych pokryć dachowych w ramach projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi….”

informujemy iż Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 1 marca 2016 r.zatwierdził gminne list rankingowe uchwałą numer LXXXVII/1782/2016.

Powyższa uchwała wraz z listami rankingowymi dostępna jest w zakładce ,,do pobrania”.

I Etap realizacji usługi utylizacji azbestu w 2016 roku

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniach 3-4 marca 2016 r. zostały podpisane trzy umowy na realizację zadania dotyczącego usuwania wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z terenu Województwa Lubelskiego w 2016 r.

Czytaj więcej...

Podkategorie